Support

Visma OptiWay’s supportcenter är bemannat vardagar kl 8-17, lunchstängt 12-13.
Vår support kontaktas på bästa sätt via e-post: support@optiway.se eller telefon: 044-590 06 60.

Telefon: 044-590 06 60 (08:00-16:30)
E-post: support@optiway.se
(08:00-17:00)

Vid kontakt med vår tekniska support, var beredd att uppge följande:

  • Företagets namn
  • Produktnamn t.ex. GIS Online alt. tjänst. GIS Online Web API
  • Version av Windows
  • För supportfrågan relevant kringutrustning
  • Beskrivning av supportfrågan som när problemet uppstår, felmeddelanden m.m.
  • Kan problemet upprepas?

Driftinformation – driftstatus:

Här kommer planerade driftsstörningar och avbrott att kommuniceras. Vill ni få ytterligare information så kontakta Supportcenter.

Aktuell status: Inga kända driftsstörningar för närvarande

Ladda ned vårt supportverktyg – Teamviewer QS:


Teckna supportavtal:

Supportavtal kan tecknas för samtliga Visma OptiWay’s produkter och tjänster. Supportavtalet innefattar support per e-post och/eller telefon.

Behöver du support, teckna supportavtal eller få mer information om vår supporttjänst, kontakta oss per telefon 044-12 21 70.

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.