Kundcase

Telenor – Geografisk information

Projektbeskrivning

Telenor köper kontinuerligt kart- och fastighetsinformation. De kontrollerar adresser, ägare, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter i arbetet med att bl.a. projektera sina nätstationer t.ex. basstationer, upprätta ett uppdaterat kundregister m.m.

Vårt uppdrag

Visma OptiWay har samarbetet med Telenor under de senaste 8-åren gällande leveranser och kvalitetsäkring av kart- och fastighetsinformation. Vårt ansvar bygger på att säkerställa att informationen är aktuell samt att kvalitetssäkra informationsflödena, vilket Telenor behöver för att kunna säkerställa sina projekt. Ett internt system anropar Visma OptiWay’s system och hämtar upp information online (ett s.k. M2M-system).

Kundreferenser

OptiWay arbetar tillsammans med företag från många olika branscher.
Vi har kunder både inom den privata och offentliga sektorn.

Ett urval av våra uppdragsgivare (se fler genom att uppdatera sidan).
Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.