Kundcase

Fortum – Mobilt kartverktyg

Projektbeskrivning

Fortum behövde digitalisera arbetsflödena åt sina service tekniker i fält. Genom att integrera mobila kartverktyg kunde Fortum effektivisera sitt arbetssätt och tillika kostnadseffektiviserar sina hjälpinsatser ute i fältverksamheten.

Vårt uppdrag

Visma OptiWay ansvarade för framtagning av det mobila kartvertyget (arkitektur/systemutveckling/interaktionsdesign/design/projektledning), därutöver omfattade uppdraget ansvar för drift och support.

Totalt antal mobila enheter: ca 700 st

Kundreferenser

OptiWay arbetar tillsammans med företag från många olika branscher.
Vi har kunder både inom den privata och offentliga sektorn.

Ett urval av våra uppdragsgivare (se fler genom att uppdatera sidan).
Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.