Kundcase

Eltel Networks – Kartstöd för AMR

Projektbeskrivning

Projektet innebar att Tieto och Telenor samt Eltel Networks erbjöd energibolaget E.ON en komplett lösning för automatisk mätaravläsning, AMR (Automatic Meter Reading), till 142 000 elnätskunder i Skåne. 

För att kostnadseffektivisera hanteringen av utrullningen kontaktades (G)IT bolaget Visma OptiWay. Uppdraget var att mobilisera projektet så att service teknikerna lätt kunde hitta till respektive anläggningarna samt avläsa dess anläggningsinformation t.ex. mätartyp, EAN, adress, kontaktuppgifter (telefon, namn) osv.

 

Vårt uppdrag

Vår roll var att ta fram ett mobilt kartverktyg till samtliga service tekniker ute i fältverksamheten som optimerade rutterna till och från anläggningarna samt paketera och implementera anläggningsinformation i de mobila enheterna. Över 150 servicetekniker var anslutna till systemet.

OptiWay ansvarade för framtagning av mobila kartverktyg villet innefattade arkitektur, utveckling, interaktionsdesign, design och projektledning, därutöver omfattade uppdraget ansvar för drift och support. Uppdraget omfattade 5 år.

Ovanstående mobila plattform använde Eltel Networks för Vattenfalls alla kundanläggningar (över 1 000 000 elnätskunder) likaså.

Kundreferenser

OptiWay arbetar tillsammans med företag från många olika branscher.
Vi har kunder både inom den privata och offentliga sektorn.

Ett urval av våra uppdragsgivare (se fler genom att uppdatera sidan).
Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.