04 Mar
OptiWay GIS Online erbjuder Terrängskuggning och Terränglutning

Nyhet i OptiWay GIS Online!

OptiWay erbjuder och levererar rasterprodukterna Terrängskuggning och Terränglutning från Lantmäteriet. Produkten GSD-Höjddata 2+ utgör grunden vid produktionen av både Terrängskuggningen och Terränglutningen.

terrangdatabildExempelbild av Terrängskuggning

Ovanstående produkter möjliggör effektivare bearbetningar/utredningar av Sveriges terränger. Man kan genom dessa produkter få överskådlig bild på kullar och gropar, vägstrukturer, diken, skogstrukturer m.m.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.