Om oss


Foto: Kristofer Turland, grundare och VD Visma OptiWay AB

Utvecklar morgondagens system inom geografisk IT

Visma OptiWay AB är ett företag i Vismakoncernen som levererar högkvalitativa konsulttjänster inom geografisk IT och utvecklar geodataprodukter på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan dess hjälpt kunder och partners att identifiera, definiera och förverkliga sina affärsmässiga och teknologiska möjligheter.

Företaget består idag av 20 medarbetare och har sitt huvudsäte i Kristianstad samt filialkontor i Malmö, Ronneby och Stockholm.

I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms (G)IT-styrningstjänster, (G)IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt samt systemförvaltning.

Teknikledande leverantör av geografisk data

Visma OptiWay har arbetat med leveranser av fastighetsinformation, bolagsinformation och personuppgifter via webben i mer än tio år. Våra kundsegment är b.l.a. försäkringsbolag, banker, mäklare, konsultbolag, energibolag, telekombolag, kommunalägda bolag och myndigheter.

Visma OptiWay erbjuder framtidssäkrad e-handelslösning, där kunderna dygnet runt kan hämta de geodata (fastighetsinformation, personuppgifter och bolagsinformation) som de behöver, ett annat de standardiserade karttjänsterna som direkt går att integrera i kundernas verksamhetssystem en s.k. M2M-lösning.

Affärsidé och vision

Visma OptiWay’s affärsmålsättning är att skapa möjligheter för sina kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och därmed sin lönsamhet, genom att leverera högkvalitativa tjänster och produkter som förstärker våra kunders affärsprocesser.

Bolagsstyrning

Styrelsen:

Styrelseordförande Richard Börjesson (f.1974)
Pågående uppdrag: VD Visma Consulting AB
Ordinarie ledamot
Kristofer Turland (f. 1978)
Pågående uppdrag: VD Visma OptiWay AB
Ordinarie ledamot Carsten Boje Möller (f. 1962)
Pågående uppdrag: Division Director, Visma Custom Solutions

Revisionsbyrå EY

Finansiell information

Visma OptiWay är ett företag i Vismakoncernen. Visma OptiWay följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett svenskt aktiebolag.

Omsättning – pågående år:
2017-2018: ca 25 000 000 SEK (prognos)

Omsättning – tidigare år:
2016-2017: ca 18 000 000 SEK
2015-2016: ca 15 000 000 SEK
2014-2015: ca 9 000 000 SEK

Historik

Visma OptiWay AB grundades år 2005 med Kristofer Turland i spetsen. Med ett gott medarbetarklimat och en stark glöd att växa, utvecklades företaget till en plats för nytänkande och innovation.

Företaget växte men fortsatte bibehålla sina öppna värderingar som gjort OptiWay till det starka företaget det är idag.

Sedan januari 2018 ingår vi i Vismakoncernen (www.visma.com).

Visma OptiWay fortsätter att växa men vi lovar att bibehålla våra principer och värderingar längs vägen.

Kunskap och erfarenheter

Med många framgångsrikt genomförda projekt och tillfredsställda partners genom åren har vi byggt upp den branscherfarenhet som krävs för att framställa kvalitativa produkter och tjänster.

Våra medarbetare har mångårig kunskap inom branschen och följer alltid den senaste teknikutvecklingen blandat med beprövade och robusta tekniker.

Vi ser att varje nytt projekt har sina egna unika förutsättningar och tar alltid fram den mest lämpade tekniska lösningen för att säkerställa kvalitet och dess långsiktighet.

Hos oss har över 88 % av medarbetarna högskoleutbildning och av de högskole- och universitetsutbildade har 41 % dubbla examina eller mer. Medelåldern är 36 år. 100 % är ödmjuka och är oftast väldigt trevliga.

Miljö och kvalitet

Visma OptiWay bidrar till en hållbar utveckling genom att påverka samhället, intressenter och den egna verksamheten i en positiv riktning. Hållbar utveckling omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Vår affärsidé bär sig i ett samhällsnyttigt inslag genom att den dagliga verksamheten påskyndar och stöttar teknikutvecklingen.

I samråd med våra kunder genomför vi uppdragen så att resultatet bidrar till kundernas utveckling mot hållbarhet i alla avseenden.

Vi är ISO-certifierade i enlighet med Vismakoncernen.

Vi strävar efter kvalitet i vår hantering av administrativa ärenden. Eftersom vi klassats med högsta kreditvärdigheten riskklass 5 (guldsigill), så har vi förmodligen lyckats rätt bra.

Vi anlitar EY för bolagets revision.

Sponsring

Visma OptiWay samarbetar med föreningslivet och verksamheter med ideellt inslag, både på lokal och nationell nivå. Vår policy är att samarbeten skall ge Visma OptiWay’s varumärke exponering och över tiden leda till affärer för Visma OptiWay. Därför skall samarbeten alltid baseras på ett ömsesidigt åtagande där Visma OptiWay erbjuds en motprestation.

För att säkerställa att vi lever upp till vår policy strävar vi efter att samarbeten skall ha en anknytning till våra nuvarande affärer eller personal, samt förknippas med något positivt, som till exempel friskvård eller miljöinsatser.

Visma OptiWay har valt att sponsra idrottsverksamheten IFK Kristianstad.
Säsong 2017-2018 är vi klubbkamrat sponsor för IFK Kristianstad (handboll) – klicka här för mer information.

Strategi och principer

Visma OptiWay ska befästa positionen som ledande konsult- och produktföretag inom informationsteknologi; genom att vidareutveckla spetskompetensen hos sina medarbetare.

Samtidigt ska Visma OptiWay utveckla sin verksamhet genom att kontinuerligt gå in i nya, angränsande tillväxtområden. Utveckling och expansion ska genomföras med strikta krav på lönsamhet.

Visma OptiWay står på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.