01 Aug
OptiWay utvecklar morgondagens planeringsverktyg för skolelever åt ett av Sveriges största privatägda skolföretag

OptiWay har fått i uppdrag; från ett av Sveriges största privatägda skolföretag att utveckla ett webbaserat administrativt skolplaneringsverktyg med hjälp av geografisk data.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.