15 Jun
OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service (inkl. dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund)

OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service AB (moderbolag till Sparbankernas Riksförbund AB).

Uppdraget bygger på att OptiWay upprätthåller en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter åt flertalet Sparbanker. Utöver slutleveransen omfattar avtalet vidareutveckling, drift och support av programvaran.

Kort om Sparbankernas Service med dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Service är ett moderbolag till Sparbankernas Riksförbund vars uppgift är tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.