05 Apr
OptiWay tecknar mångmiljonorder med en nordisk affärsbank

OptiWay har tecknat avtal om att leverera fastighetsinformation åt en nordisk affärsbank.

Vi ser allt fler likvärdiga aktörer (banker, försäkrings- och revisionsbolag) komma till oss, då de idag letar efter flexiblare och kostnadseffektivare informationslösningar än vad de använder sig utav idag.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.