01 Sep
OptiWay tecknar avtal med Tekniska verken

Nytt avtal med ett av Sveriges största kommunalägda energibolag -Tekniska verken

Avtalet löper under 1 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja energibolaget med geografisk anläggningsdata.

Kort om Tekniska verken
Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.