15 Sep
OptiWay tecknar avtal med Sveriges ledande internetbaserade upplysningsbolag

OptiWay tecknar leveransavtal med Sveriges ledande internetbaserade upplysningsföretag som erbjuder affärs- och kreditinformation på ett effektivt och nytänkande sätt till enskilda individer; oavsett om informationen ska användas i arbetslivet eller privat.

OptiWay’s huvuduppgift blir att komplettera leveranserna med geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.