04 Mar
OptiWay tecknar avtal med projekteringsbolag inom elkraft och telekom.

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag inom elkraft och telekom.
Avtalet löper under 1 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.