05 Maj
OptiWay tecknar 2-årigt avtal med ledande projekteringsbolag i Stockholmsregionen

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag i Stockholmsregionen.
Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.