06 Mar
OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag

OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för el, kraft och kommunikation.

Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.