29 Mar
OptiWay har tecknat avtal med Empower

Empower i Estland behöver en etablerad leveranspartner av GIS-plattformar och geografisk data.

OptiWay fick uppdraget genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva GIS-lösningar för den nordiska marknaden. OptiWay tillhandahåller geografisk data för flertalet länder och därav valde Empower sin partner utifrån det.

Kort om Empower
Empower är en del av en nordisk organisation med kunder i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Empower 340 miljoner euro och sysselsatte cirka 2600 personer.

Empower lägger grunden till ett smartare och mer hållbart samhälle. Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.