04 Sep
OptiWay, Consid och Metria vinner mobilitetsupphandling med Jordbruksverket

OptiWay har anlitats genom Consid för att vara huvudansvariga för mjukvaruutvecklingsarbetet och bedriva projektets utvecklingsteam.
Metria kommer ingå som en del i utvecklingsteamet.

Utöver utvecklingsansvaret för utvecklingsteamet omfattar arbetet likaså tjänster inom arkitektur, mjukvaruutveckling, test, grafisk design, interaktionsdesign och GIS/GIT.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd (OptiWay AB) per telefon 044-12 21 70
Markus Andersson, KAM (Consid AB) per telefon 0703-21 60 88

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.