10 Feb
Leverans av kundanpassad geodata

Leverans av kundanpassad geodata åt ett internationellt projekteringsföretag.

Levererad geodata omfattar nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.