18 Mar
Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag

Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag.
Levererad geodata omfattar bl.a. naturområden samt nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.