19 Mar
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern

Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern.
En av Sveriges större bankkoncerner behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister. OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter.

Nu står flertalet banker på tur att ansluta sig till systemlösningen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.