25 Aug
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter. Utöver slutleveransen omfattar avtalet drift och support av programvaran.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.