17 Jun
Förnyat förtroende från nordens största telekombolag

Nordens största telekombolag förlänger avtalet med OptiWay om ytterligare 4 år avseende leveranser av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.