Personuppgifter

Ständiga förändringar kräver färsk data

Varje år flyttar ca 1 miljon personer inom Sverige, ca 80 000 personer blir föräldrar för första gången och 95 000 går i pension. Det här är händelser som påverkar individers roll som medborgare, men också deras köpvanor och preferenser som konsumenter.

Oavsett om du arbetar på ett företag, en kommun eller en myndighet är kvalitetssäkrad personinformation om alla folkbokförda personer i Sverige en viktig pusselbit för att kunna fatta rätt beslut.

Få koll med bakgrundskontroller

Behovet av att snabbt kontrollera och verifiera personuppgifter blir allt viktigare. Varje dag ändrar människor civilstånd, bostadsort och företagsengagemang.

Kontrollera att personuppgifterna du har stämmer

 • Få korrekta svar på om en person äger en fastighet, bil eller har engagemang i ett företag.
 • Granska en persons ekonomiska situation genom tillgång till taxerad inkomst, betalningsanmärkningar och skulder.
 • Förstå släktband och ekonomiska beroenden genom tillgång till information om familjebild (endast för offentlig sektor).

Med OptiWay’s lösningar för personinformation kan du vara trygg med att beslutsunderlagen är uppdaterade med aktuell data från officiella källor.

Välj mellan webbportal och/eller M2M-lösning (API:er)

Vi erbjuder både webbportal för informationshämtning samt M2M-lösning (API:er) som du kan integrera OptiWay’s data i era egna applikationer.

OptiWay kan kvalitetssäkra och leverera enligt dina önskemål. Du kan själv välja vad din persondata-transaktion från oss skall innehålla. Genom att paketera leverantörernas data i vår produkt och tjänsteutbud skapar vi nya möjligheter för våra kunder och samarbetspartners.

Källor där vi hämtar information:

 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Skatteverket
 • Bolagsverket
 • Statens Personadressregister (SPAR)
 • Lantmäteriet
 • Transportstyrelsen
 • Domstolsväsendet
 • Marknadsinformation Analys AB (MIA)

OptiWay hjälper dig med att

 • Rensa dubbletter
 • Uppdatera gamla adresser
 • Komplettera med saknade uppgifter
 • Hålla koll på fordonsinnehav,
 • Hålla koll på fastighetsinnehav
 • Hålla koll på ekonomisk information

Försäkra dig om att du följer aktuella regler

Håll dig uppdaterad på hur du får hantera personuppgifter

 • Trygga er regelefterlevnad genom att våra dataleveranser följer Personuppgiftslagen (PuL), Kreditupplysningslagen (KuL) och specifika standarder för din bransch.
 • Säkerställ att dina kund- och leverantörsregister följer framtida uppdateringar i lagstiftningen.
 • Optimera dina uppdateringar så att ditt register följer EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

 

« Gå tillbaka till erbjudanden
Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2017.