Kartor och bilder i olika format

Visma OptiWay är partner/återförsäljare till flertalet leverantörer av kommersiella programvaror och databaser inom geografisk information. Våra GIS experter har arbetat med GIS-relaterade frågor i mer än 10 års tid. Vi tillhandahåller både digitalt informationsmaterial av kartdata (t.ex. kartuttag, WMS-tjänster och WFS-tjänster) och tryckt kartmaterial.

Implementera Visma OptiWay’s karttjänster direkt i ert verksamhetssystem

Visma OptiWay’s geodatatjänster är så kallade maskin till maskin-tjänster (M2M-lösning/API:er) som ger möjlighet att söka, visa och hämta kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation i ditt eget verksamhetssystem.

 

Vi erbjuder flertalet karttjänster som t.ex.

 • Kartuttag över ett specifikt område t.ex. kvarter, kommun eller län
 • Kartuttag över ett stort område t.ex. hela Sverige, Norge, Finland osv.
 • WMS-tjänster
 • WFS-tjänster

Vi levererar kartor från exempelvis

 • Lantmäteriet
 • Google Maps
 • TeleAtlas
 • Navteq
 • DigitalGlobe

Exempel på kartor

 • GSD-Fastighetskartan
 • GSD-Terrängkartan
 • GSD-Vägkartan
 • GSD-Översiktskartan
 • GSD-Fjällkartan
 • GSD-Sverigekartan
 • GSD-Höjddata, grid 2+ och 50+
 • Laserdata (NH-Data)
 • GSD-Ortofoto 0,25 och 0,5
 • Satellitbilder 0,30  och uppåt
 • Satellitbilder tagna inom 24 timmar
 • Google Maps
 • Bing Maps
 • TeleAtlas
 • Navteq
 • Nationella vägkartan

Övriga karttjänster, geodatatjänster

 • Visningstjänster
 • Nedladdning och direktåtkomst

 

« Gå tillbaka till erbjudanden
Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.