Nyheter från OptiWay

10 Feb 2014
Leverans av kundanpassad geodata

Leverans av kundanpassad geodata åt ett internationellt projekteringsföretag.

Levererad geodata omfattar nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

27 Jan 2014
Leverans av kommunanpassad geodata och kartdata

Vi har levererat kundanpassad geodata och kartdata åt en svensk kommun.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Dec 2013
Leverans av komplett geodata över Finland

Vi har levererat komplett fastighetsdata och kartdata över Finland åt ett finskt projekteringsbolag.

Affären löper under 2 år.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

08 Nov 2013
OptiWay levererar kundanpassad anläggningsdata

OptiWay levererar kundanpassad anläggningsdata åt en nordisk energiproducent.

Energiproducenten har sitt marknadsområde i norra Sverige. Avtalet omfattar 36 månader.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

28 Feb 2013
OptiWay blir huvudleverantör åt nordens största telekomföretag

OptiWay har tecknat ett 3-årigt avtal med nordens största telekombolag avseende geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.