Nyheter från OptiWay

14 Feb 2014
OptiWay tecknar produktavtal med ett svenskt nätbolag.

OptiWay tecknar avtal med ett svenskt nätbolag.

OptiWay ska leverera kontinuerlig fastighetsinformation över dess nätdistrikt.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

13 Feb 2014
OptiWay tecknar avtal med naturvårdskonsultbolag

OptiWay tecknar avtal med Sveriges ledande naturvårdskonsultbolag.

Avtalet löper under 24 månader och omfattar kontinuerliga leveranser av geografisk information över Sverige och Norge.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

10 Feb 2014
Leverans av kundanpassad geodata

Leverans av kundanpassad geodata åt ett internationellt projekteringsföretag.

Levererad geodata omfattar nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

27 Jan 2014
Leverans av kommunanpassad geodata och kartdata

Vi har levererat kundanpassad geodata och kartdata åt en svensk kommun.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Dec 2013
Leverans av komplett geodata över Finland

Vi har levererat komplett fastighetsdata och kartdata över Finland åt ett finskt projekteringsbolag.

Affären löper under 2 år.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

08 Nov 2013
OptiWay levererar kundanpassad anläggningsdata

OptiWay levererar kundanpassad anläggningsdata åt en nordisk energiproducent.

Energiproducenten har sitt marknadsområde i norra Sverige. Avtalet omfattar 36 månader.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

28 Feb 2013
OptiWay blir huvudleverantör åt nordens största telekomföretag

OptiWay har tecknat ett 3-årigt avtal med nordens största telekombolag avseende geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.