Nyheter från OptiWay

25 Aug 2014
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter. Utöver slutleveransen omfattar avtalet drift och support av programvaran.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

18 Aug 2014
Snart är väntan över …handbollsklubben IFK Kristianstads officiella app släpps inom kort

OptiWay har fått i uppdrag att ta fram IFK Kristianstads officiella app åt Sveriges häftigaste handbollsklubb.

För att möjliggöra appen åt alla har OptiWay utvecklat den för samtliga mobila plattformar – Android, iPhone och Windows Phone.

Mer information kommer snart, håll ut!

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

17 Jun 2014
Förnyat förtroende från nordens största telekombolag

Nordens största telekombolag förlänger avtalet med OptiWay om ytterligare 4 år avseende leveranser av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

22 Apr 2014
Nytt avtal med ett av nordens största entreprenadbolag

Nytt avtal med ett av nordens största entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för el, kraft och telekommunikation.

Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

19 Mar 2014
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern

Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern.
En av Sveriges större bankkoncerner behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister. OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter.

Nu står flertalet banker på tur att ansluta sig till systemlösningen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

18 Mar 2014
Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag

Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag.
Levererad geodata omfattar bl.a. naturområden samt nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

10 Mar 2014
OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i Sverige

OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i Sverige.
Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

06 Mar 2014
OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag

OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för el, kraft och kommunikation.

Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Mar 2014
OptiWay tecknar avtal med projekteringsbolag inom elkraft och telekom.

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag inom elkraft och telekom.
Avtalet löper under 1 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

19 Feb 2014
OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag inom elkraft.
Avtalet löper under 1 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.