Nyheter från OptiWay

07 Sep 2015
OptiWay har tecknat avtal med ONE Nordic

ONE Nordic väljer OptiWay som sin leveranspartner av geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.

Avtalet gäller t.o.m. 2019 och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja ONE Nordic med geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.

Kort om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Bolaget ägs av Altor Fund III.

ONE Nordic har cirka 1 200 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic är även verksamt i Norge under namnet ONE Nordic Kraftmontasje. Huvudkontoret ligger i Malmö.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

15 Jun 2015
OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service (inkl. dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund)

OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service AB (moderbolag till Sparbankernas Riksförbund AB).

Uppdraget bygger på att OptiWay upprätthåller en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter åt flertalet Sparbanker. Utöver slutleveransen omfattar avtalet vidareutveckling, drift och support av programvaran.

Kort om Sparbankernas Service med dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Service är ett moderbolag till Sparbankernas Riksförbund vars uppgift är tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

02 Jun 2015
OptiWay levererar administrativt system för garantilån till Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne behövde förnya sitt garantilånesystem, detta genom att låta OptiWay uppgradera befintlig systemlösning.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring, med strikta krav på IT-säkerhet och samarbetsmöjligheter.

Kort om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en svensk sparbank med huvudkontor i Lund. Den fick sin nuvarande form 2014 genom en sammanslagning av Färs och Frosta sparbank och Sparbanken 1826. I samband med sammanslagningen övertogs även delar av Sparbanken Öresunds verksamhet vars resterande del köpts upp av Swedbank. Bankens historia sträcker sig tillbaka till 1826.

Sparbanken Skåne är landets fjärde största med en omsättning om 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Sparbanken Skåne har ca 650 anställda och ett 40-tal kontor.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

15 Maj 2015
OptiWay tar över ansvaret för administrationssystemet Airport. Ett system som används av flertalet svenska flygplatser

OptiWay tar över ansvaret för administrationssystemet Airport

Airport  är ett flygplatsadministrativt system som tillhandahåller tjänster i form av AFTN-meddelande hantering, FIDS, statistiksammanställningar för buller och miljö, tjänsteregister, prisregler m.m.

Mer information kommer inom kort!

 

För mer information, kontakta gärna:
Gustav Knutsson, produktansvarig per telefon 044-12 21 70
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

28 Apr 2015
OptiWay har tecknat avtal med ett av Sveriges största infrastrukturföretag, Svevia

OptiWay och Svevia startar ett samarbete

Avtalet gäller för perioden 2015, 2016 samt 2017 och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja teknikkonsultföretaget Svevia med geografisk data.

Kort om Svevia
Svevia har valt en egen och fokuserad väg: Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Att ha all fokus på ett område gör att Svevia kan ägna kraft åt att utveckla sina produkter och tjänster. Svevia bygger vägar, broar och förbereder inför nybyggnad av industrier och bostadsområden. Svevia sköter om drift och underhåll av vägar, broar och anläggningar för Trafikverket, kommuner och industrier. Svevia ser till att Sveriges infrastruktur finns och fungerar.

Svevia har idag cirka 2 000 medarbetare och finns på 129 platser över hela Sverige och är sedan den 1 januari 2009 ett statligt helägt bolag.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

26 Mar 2015
OptiWay tecknar avtal med naturvårdskonsultbolag

OptiWay tecknar avtal med ett av Sveriges ledande naturvårdskonsultbolag.

Avtalet löper under 24 månader och omfattar kontinuerliga leveranser av geografisk information över Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

21 Jan 2015
OptiWay har tecknat avtal med teknikkonsultföretaget ÅF

OptiWay och ÅF startar ett samarbete

Avtalet gäller för perioden 2015 och 2016 med option på förlängning på upp till ytterligare två år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja teknikkonsultföretaget ÅF med geografisk data.

Kort om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har ÅF bidragit till sina kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar Å
F lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. 

ÅF: s bas är i Europa men ÅF: s verksamhet och kunder finns i hela världen.

ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till ca 8 miljarder SEK årligen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

06 Okt 2014
OptiWay tecknar avtal med Sweco gällande kontinuerliga leveranser av geografisk information

Nytt avtal med ett av Europas största konsultbolag -Sweco.

Avtalet löper under 2 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja konsultbolaget Sweco med geografisk data.

Kort om Sweco:
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med 9 000 anställda, som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

01 Okt 2014
OptiWay tillhandahåller Finja med expertiskunskap inom geografisk information

Finja tar in expertiskunskap samt kundanpassad data inom geografisk information från OptiWay.

OptiWay fick uppdraget att leverera konsultation inom GIS samt levererara kundanpassad geografisk data över specifika markområden.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Sep 2014
OptiWay, Consid och Metria vinner mobilitetsupphandling med Jordbruksverket

OptiWay har anlitats genom Consid för att vara huvudansvariga för mjukvaruutvecklingsarbetet och bedriva projektets utvecklingsteam.
Metria kommer ingå som en del i utvecklingsteamet.

Utöver utvecklingsansvaret för utvecklingsteamet omfattar arbetet likaså tjänster inom arkitektur, mjukvaruutveckling, test, grafisk design, interaktionsdesign och GIS/GIT.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd (OptiWay AB) per telefon 044-12 21 70
Markus Andersson, KAM (Consid AB) per telefon 0703-21 60 88

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.