Nyheter från OptiWay

28 Apr 2015
OptiWay har tecknat avtal med ett av Sveriges största infrastrukturföretag, Svevia

OptiWay och Svevia startar ett samarbete

Avtalet gäller för perioden 2015, 2016 samt 2017 och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja teknikkonsultföretaget Svevia med geografisk data.

Kort om Svevia
Svevia har valt en egen och fokuserad väg: Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Att ha all fokus på ett område gör att Svevia kan ägna kraft åt att utveckla sina produkter och tjänster. Svevia bygger vägar, broar och förbereder inför nybyggnad av industrier och bostadsområden. Svevia sköter om drift och underhåll av vägar, broar och anläggningar för Trafikverket, kommuner och industrier. Svevia ser till att Sveriges infrastruktur finns och fungerar.

Svevia har idag cirka 2 000 medarbetare och finns på 129 platser över hela Sverige och är sedan den 1 januari 2009 ett statligt helägt bolag.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

26 Mar 2015
OptiWay tecknar avtal med naturvårdskonsultbolag

OptiWay tecknar avtal med ett av Sveriges ledande naturvårdskonsultbolag.

Avtalet löper under 24 månader och omfattar kontinuerliga leveranser av geografisk information över Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

21 Jan 2015
OptiWay har tecknat avtal med teknikkonsultföretaget ÅF

OptiWay och ÅF startar ett samarbete

Avtalet gäller för perioden 2015 och 2016 med option på förlängning på upp till ytterligare två år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja teknikkonsultföretaget ÅF med geografisk data.

Kort om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har ÅF bidragit till sina kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar Å
F lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. 

ÅF: s bas är i Europa men ÅF: s verksamhet och kunder finns i hela världen.

ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till ca 8 miljarder SEK årligen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

06 Okt 2014
OptiWay tecknar avtal med Sweco gällande kontinuerliga leveranser av geografisk information

Nytt avtal med ett av Europas största konsultbolag -Sweco.

Avtalet löper under 2 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja konsultbolaget Sweco med geografisk data.

Kort om Sweco:
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med 9 000 anställda, som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

01 Okt 2014
OptiWay tillhandahåller Finja med expertiskunskap inom geografisk information

Finja tar in expertiskunskap samt kundanpassad data inom geografisk information från OptiWay.

OptiWay fick uppdraget att leverera konsultation inom GIS samt levererara kundanpassad geografisk data över specifika markområden.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Sep 2014
OptiWay, Consid och Metria vinner mobilitetsupphandling med Jordbruksverket

OptiWay har anlitats genom Consid för att vara huvudansvariga för mjukvaruutvecklingsarbetet och bedriva projektets utvecklingsteam.
Metria kommer ingå som en del i utvecklingsteamet.

Utöver utvecklingsansvaret för utvecklingsteamet omfattar arbetet likaså tjänster inom arkitektur, mjukvaruutveckling, test, grafisk design, interaktionsdesign och GIS/GIT.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd (OptiWay AB) per telefon 044-12 21 70
Markus Andersson, KAM (Consid AB) per telefon 0703-21 60 88

01 Sep 2014
OptiWay tecknar avtal med Tekniska verken

Nytt avtal med ett av Sveriges största kommunalägda energibolag -Tekniska verken

Avtalet löper under 1 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja energibolaget med geografisk anläggningsdata.

Kort om Tekniska verken
Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

25 Aug 2014
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter. Utöver slutleveransen omfattar avtalet drift och support av programvaran.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

18 Aug 2014
Snart är väntan över …handbollsklubben IFK Kristianstads officiella app släpps inom kort

OptiWay har fått i uppdrag att ta fram IFK Kristianstads officiella app åt Sveriges häftigaste handbollsklubb.

För att möjliggöra appen åt alla har OptiWay utvecklat den för samtliga mobila plattformar – Android, iPhone och Windows Phone.

Mer information kommer snart, håll ut!

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

17 Jun 2014
Förnyat förtroende från nordens största telekombolag

Nordens största telekombolag förlänger avtalet med OptiWay om ytterligare 4 år avseende leveranser av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2017.