Nyheter från OptiWay

05 Apr 2017
OptiWay tecknar mångmiljonorder med en nordisk affärsbank

OptiWay har tecknat avtal om att leverera fastighetsinformation åt en nordisk affärsbank.

Vi ser allt fler likvärdiga aktörer (banker, försäkrings- och revisionsbolag) komma till oss, då de idag letar efter flexiblare och kostnadseffektivare informationslösningar än vad de använder sig utav idag.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

03 Apr 2017
OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i norra Sverige

OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i norra Sverige.
Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

23 Mar 2017
OptiWay tecknar avtal med ett kommunalt bredbandsbolag i södra Sverige

Nytt avtal med ett kommunalt bredbandsbolag

Avtalet löper under 2 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja bredbandsbolaget med geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

20 Mar 2017
OptiWay tecknar avtal med ett kommunalt elnätsbolag i södra Sverige

Nytt avtal med ett kommunalt elnätsbolag

Avtalet löper under 3 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja elnätsbolaget med geografisk data.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

10 Feb 2017
OptiWay levererar mobilt beredningsverktyg inkl. GIS-plattform åt ett kommunalt energi- och vattenbolag

OptiWay levererar mobilt beredningsverktyg inkl. kartverktyg åt ett kommunalt energibolag.

OptiWay fick uppdraget att utveckla ett mobilt beredningsverktyg inkl. kartverktyg åt ett kommunalt energi- och vattenbolag. Fokusområdet var att minska det manuella flödet samt rikta in sig i det redan påbörjade digitaliseringsarbetet. Med ett mobilt beredningsverktyg inkl. GIS-plattform var ett led till att minska det manuella flödet samt digitalisera hela arbetsflödet. Detta för att kunna optimera projektplaneringen samt att säkerställa projekten kvalité.

Därutöver tillkommer vidareutveckling, drift och förvaltning samt support.

Avtalsperiod: 5 år

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

16 Maj 2016
OptiWay levererar ersättningssystem för arrendefördelning av vindkraftspark(er).

OptiWay fick uppdraget av det nordiska vindkraftsbolaget Kraftö att ta fram morgondagens ersättningssystem för arrendefördelning av vindkraftspark(er). Istället för att vindkraftsleverantören själv ska manuellt beräkna samt hantera komplexa värden har OptiWay tagit fram en portal som hanterar allt med enkla knapptryckningar. Detta skapar en kvalitetssäkring för både köparna och säljarna av vindkraftverk alt. vindkraftsparker.

Vi på OptiWay är stolta över att få vara med om att möjliggöra ett IT-system som både förenklar och kvalitetssäkrar på en och samma gång. OptiWay växer kraftigt inom affärssegmentet digitalisering som effektiviserar arbetsflöden, ökar kvalitén och där kostnadsmassan kapas. Flera liknande projekt pågår inom företaget och fler är på väg.

Kort om Kraftö
Kraftö är ett företag som utvecklar landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige tillsammans med kunder som energibolag och förnyelsebara fonder. Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av vår huvudägare Wind Energy Resources (WER), grundarna, ledande befattningshavare och ett antal privata investerare. Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta behovet från energibolag och fonder.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

 

29 Mar 2016
OptiWay har tecknat avtal med Empower

Empower i Estland behöver en etablerad leveranspartner av GIS-plattformar och geografisk data.

OptiWay fick uppdraget genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva GIS-lösningar för den nordiska marknaden. OptiWay tillhandahåller geografisk data för flertalet länder och därav valde Empower sin partner utifrån det.

Kort om Empower
Empower är en del av en nordisk organisation med kunder i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Empower 340 miljoner euro och sysselsatte cirka 2600 personer.

Empower lägger grunden till ett smartare och mer hållbart samhälle. Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

16 Mar 2016
OptiWay har uppgraderat Sparbanken Skånes taklåneränteplattform

Sparbanken Skåne behövde förnya sitt taklånesystem, detta genom att låta OptiWay uppgradera befintlig systemlösning till en nyare och modernare plattform.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern systemlösning med central lagring, med strikta krav på IT-säkerhet och samarbetsmöjligheter.

Kort om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en svensk sparbank med huvudkontor i Lund. Den fick sin nuvarande form 2014 genom en sammanslagning av Färs och Frosta sparbank och Sparbanken 1826. I samband med sammanslagningen övertogs även delar av Sparbanken Öresunds verksamhet vars resterande del köpts upp av Swedbank. Bankens historia sträcker sig tillbaka till 1826.

Sparbanken Skåne är landets fjärde största med en omsättning om 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Sparbanken Skåne har ca 650 anställda och ett 40-tal kontor.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

16 Feb 2016
OptiWay tecknar avtal med NCC

NCC Roads väljer OptiWay som sin leveranspartner av geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.

Avtalet bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja NCC Roads med geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.  OptiWay har också utvecklat ett kundanpassat ruttoptimeringssystem som effektiviserar NCC Roads framtida planeringsarbete.

Vi är stolta över att NCC Roads väljer OptiWay som sin partner i Sverige. Det ska bli kul att få vara med att utveckla NCC Roads framtida processer samt skapa kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar inom geografisk information.

Kort om NCC
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Beyond ­Construction – NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Men vi har bestämt oss för att lyfta blicken över CAD-ritningar, armeringsjärn och betong. Vi tänker längre än så. Varje dag utmanar vi oss själva att skapa ett bättre i morgon och hållbara lösningar i världsklass. Att aldrig stå stilla utan driva utvecklingen, lyssna, dela idéer och samarbeta.

Fokus innovation – På NCC är innovation nyckeln till att kunna skapa de bästa hållbara lösningarna, oavsett om det gäller den egna produktionen och arbetsmiljön eller byggandet av framtidens bostäder och kontor. Under 2014 har NCC bland annat utvecklat lösningar för miljö­anpassad asfaltproduktion, lanserat koncept för mer socialt hållbara för­orter, byggt allt fler miljömärkta ­bostäder samt påbörjat en omfattande brokonstruktion som inte påverkar ­trafiken.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

19 Okt 2015
OptiWay har tecknat ramavtal med Vattenfall

Vattenfall tecknar flerårigt ramavtal med OptiWay

Avtalet gäller t.o.m. 2019 och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja dotterbolag inom Vattenfallkoncernen med geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.

Kort om Vattenfall
Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver Vattenfall energihandel. Totalt antal anställda är ca 30 200 (år 2014).

Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.

Vattenfall ägs till 100%  av svenska staten och en av Europas största elkraftsproducenter.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.