Nyheter från februari 2017

10 Feb
OptiWay levererar mobilt beredningsverktyg inkl. GIS-plattform åt ett kommunalt energi- och vattenbolag

OptiWay levererar mobilt beredningsverktyg inkl. kartverktyg åt ett kommunalt energibolag.

OptiWay fick uppdraget att utveckla ett mobilt beredningsverktyg inkl. kartverktyg åt ett kommunalt energi- och vattenbolag. Fokusområdet var att minska det manuella flödet samt rikta in sig i det redan påbörjade digitaliseringsarbetet. Med ett mobilt beredningsverktyg inkl. GIS-plattform var ett led till att minska det manuella flödet samt digitalisera hela arbetsflödet. Detta för att kunna optimera projektplaneringen samt att säkerställa projekten kvalité.

Därutöver tillkommer vidareutveckling, drift och förvaltning samt support.

Avtalsperiod: 5 år

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.