Nyheter från mars 2016

29 Mar
OptiWay har tecknat avtal med Empower

Empower i Estland behöver en etablerad leveranspartner av GIS-plattformar och geografisk data.

OptiWay fick uppdraget genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva GIS-lösningar för den nordiska marknaden. OptiWay tillhandahåller geografisk data för flertalet länder och därav valde Empower sin partner utifrån det.

Kort om Empower
Empower är en del av en nordisk organisation med kunder i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Empower 340 miljoner euro och sysselsatte cirka 2600 personer.

Empower lägger grunden till ett smartare och mer hållbart samhälle. Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

16 Mar
OptiWay har uppgraderat Sparbanken Skånes taklåneränteplattform

Sparbanken Skåne behövde förnya sitt taklånesystem, detta genom att låta OptiWay uppgradera befintlig systemlösning till en nyare och modernare plattform.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern systemlösning med central lagring, med strikta krav på IT-säkerhet och samarbetsmöjligheter.

Kort om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en svensk sparbank med huvudkontor i Lund. Den fick sin nuvarande form 2014 genom en sammanslagning av Färs och Frosta sparbank och Sparbanken 1826. I samband med sammanslagningen övertogs även delar av Sparbanken Öresunds verksamhet vars resterande del köpts upp av Swedbank. Bankens historia sträcker sig tillbaka till 1826.

Sparbanken Skåne är landets fjärde största med en omsättning om 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Sparbanken Skåne har ca 650 anställda och ett 40-tal kontor.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.