Nyheter från oktober 2015

19 Okt
OptiWay har tecknat ramavtal med Vattenfall

Vattenfall tecknar flerårigt ramavtal med OptiWay

Avtalet gäller t.o.m. 2019 och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja dotterbolag inom Vattenfallkoncernen med geografisk data, bolagsinformation och personuppgifter.

Kort om Vattenfall
Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver Vattenfall energihandel. Totalt antal anställda är ca 30 200 (år 2014).

Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.

Vattenfall ägs till 100%  av svenska staten och en av Europas största elkraftsproducenter.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.