Nyheter från juni 2015

15 Jun
OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service (inkl. dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund)

OptiWay tecknar avtal med Sparbankernas Service AB (moderbolag till Sparbankernas Riksförbund AB).

Uppdraget bygger på att OptiWay upprätthåller en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter åt flertalet Sparbanker. Utöver slutleveransen omfattar avtalet vidareutveckling, drift och support av programvaran.

Kort om Sparbankernas Service med dotterbolaget Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Service är ett moderbolag till Sparbankernas Riksförbund vars uppgift är tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

02 Jun
OptiWay levererar administrativt system för garantilån till Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne behövde förnya sitt garantilånesystem, detta genom att låta OptiWay uppgradera befintlig systemlösning.

OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring, med strikta krav på IT-säkerhet och samarbetsmöjligheter.

Kort om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en svensk sparbank med huvudkontor i Lund. Den fick sin nuvarande form 2014 genom en sammanslagning av Färs och Frosta sparbank och Sparbanken 1826. I samband med sammanslagningen övertogs även delar av Sparbanken Öresunds verksamhet vars resterande del köpts upp av Swedbank. Bankens historia sträcker sig tillbaka till 1826.

Sparbanken Skåne är landets fjärde största med en omsättning om 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Sparbanken Skåne har ca 650 anställda och ett 40-tal kontor.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.