Nyheter från mars 2015

26 Mar
OptiWay tecknar avtal med naturvårdskonsultbolag

OptiWay tecknar avtal med ett av Sveriges ledande naturvårdskonsultbolag.

Avtalet löper under 24 månader och omfattar kontinuerliga leveranser av geografisk information över Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Mar
OptiWay GIS Online erbjuder Terrängskuggning och Terränglutning

Nyhet i OptiWay GIS Online!

OptiWay erbjuder och levererar rasterprodukterna Terrängskuggning och Terränglutning från Lantmäteriet. Produkten GSD-Höjddata 2+ utgör grunden vid produktionen av både Terrängskuggningen och Terränglutningen.

terrangdatabildExempelbild av Terrängskuggning

Ovanstående produkter möjliggör effektivare bearbetningar/utredningar av Sveriges terränger. Man kan genom dessa produkter få överskådlig bild på kullar och gropar, vägstrukturer, diken, skogstrukturer m.m.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.