Nyheter från september 2014

04 Sep
OptiWay, Consid och Metria vinner mobilitetsupphandling med Jordbruksverket

OptiWay har anlitats genom Consid för att vara huvudansvariga för mjukvaruutvecklingsarbetet och bedriva projektets utvecklingsteam.
Metria kommer ingå som en del i utvecklingsteamet.

Utöver utvecklingsansvaret för utvecklingsteamet omfattar arbetet likaså tjänster inom arkitektur, mjukvaruutveckling, test, grafisk design, interaktionsdesign och GIS/GIT.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd (OptiWay AB) per telefon 044-12 21 70
Markus Andersson, KAM (Consid AB) per telefon 0703-21 60 88

01 Sep
OptiWay tecknar avtal med Tekniska verken

Nytt avtal med ett av Sveriges största kommunalägda energibolag -Tekniska verken

Avtalet löper under 1 år och bygger på att OptiWay kommer kontinuerligt försörja energibolaget med geografisk anläggningsdata.

Kort om Tekniska verken
Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.