Nyheter från mars 2014

19 Mar
Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern

Leverans av ärendehanteringssystem för jurister åt en större bankkoncern.
En av Sveriges större bankkoncerner behövde modernisera sitt jurist-ärendehanteringssystem åt sina bankjurister. OptiWay fick uppdraget att möjliggöra en modern webbaserad systemlösning med central lagring och samarbetsmöjligheter.

Nu står flertalet banker på tur att ansluta sig till systemlösningen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

18 Mar
Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag

Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag.
Levererad geodata omfattar bl.a. naturområden samt nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

10 Mar
OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i Sverige

OptiWay tecknar nytt avtal med ett ledande elkraftsprojektör bolag i Sverige.
Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

06 Mar
OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag

OptiWay tecknar avtal med ett ledande entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för el, kraft och kommunikation.

Avtalet löper under 2 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

04 Mar
OptiWay tecknar avtal med projekteringsbolag inom elkraft och telekom.

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag inom elkraft och telekom.
Avtalet löper under 1 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.