Nyheter från februari 2014

19 Feb
OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag

OptiWay tecknar avtal med ett ledande projekteringsbolag inom elkraft.
Avtalet löper under 1 år och omfattar kontinuerliga uttag av geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

14 Feb
OptiWay tecknar produktavtal med ett svenskt nätbolag.

OptiWay tecknar avtal med ett svenskt nätbolag.

OptiWay ska leverera kontinuerlig fastighetsinformation över dess nätdistrikt.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

13 Feb
OptiWay tecknar avtal med naturvårdskonsultbolag

OptiWay tecknar avtal med Sveriges ledande naturvårdskonsultbolag.

Avtalet löper under 24 månader och omfattar kontinuerliga leveranser av geografisk information över Sverige och Norge.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

10 Feb
Leverans av kundanpassad geodata

Leverans av kundanpassad geodata åt ett internationellt projekteringsföretag.

Levererad geodata omfattar nationellt ledningsnät -elkraft och tele.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.