Nyheter från december 2013

04 Dec
Leverans av komplett geodata över Finland

Vi har levererat komplett fastighetsdata och kartdata över Finland åt ett finskt projekteringsbolag.

Affären löper under 2 år.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.