Nyheter från februari 2013

28 Feb
OptiWay blir huvudleverantör åt nordens största telekomföretag

OptiWay har tecknat ett 3-årigt avtal med nordens största telekombolag avseende geografisk information.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

14 Feb
Utbildningsprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola

Innovationslösningar inom trådlös kommunikation – Master degree

OptiWay kommer tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) genomföra utbildningsprojektet diagnos på distans, Online Engineering på masternivå. Detta projekt syftar till att ta fram utbildning på avancerad nivå om övervakning av ”hälsotillståndet” hos maskiner och annan utrustning (Condition Based Monitoring, CBM) samt styrning och övervakning av fysisk utrustning på distans över internet. Även moment om övervakning av människors hälsotillstånd ingår.

Avsikten är att basera utbildningen som utvecklas under projektet på flexibla och nätbaserade utbildningsformer, med kurser som kan ges både på campus och på distans innehållande ”riktiga” fysiska laborationer på distans med ”riktiga” mätinstrument och ”riktiga” experiment för en demonstration av teknologin. Omfattning: projektet löper under 6 år.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kristofer Turland, vd per telefon 044-12 21 70

Alla rättigheter tillhör OptiWay AB © 2018.