Expertis inom mjukvaruutveckling och
trådlös dataöverföring (Mobilitet & M2M).

Svenska EngelskaOptiWay GIS Online


Logga in

OptiWay GIS Vind


Ladda ner
programmet

OptiWay CRM


Logga in

Expertis inom mobilitet & M2M

Mobilitet & M2M ger nya möjligheter till övervakning, styrning och avläsning på distans av rörlig eller geografiskt spridd utrustning. OptiWay erbjuder både teknisk expertis och branschkunskap inom en rad applikationsområden.

Vill du veta mer? Maila till info@optiway.se

Geodata och kartdata

OptiWay är återförsäljare till flertalet leverantörer av geografisk information, både nationellt som internationellt. T.ex. Lantmäteriet, Tele Atlas, Navteq, LST, SGU...

Senaste nyheterna

2014-03-19

Leverans av jurist-ärendehanteringssystem åt en större bankkoncern. Läs mer

2014-03-18

Leverans av kundanpassad geodata åt ett norskt projekteringsföretag. Läs mer